Onderzoek

 

 

 s

© 2003-2008
Stichting Milieunet

 In overleg met de opdrachtgever en alle betrokken partijen wordt bepaald welke milieuaspecten speciale aandacht verdienen en wordt een passende aanpak gekozen. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan worden gekozen voor een eenvoudig of uitgebreid milieuonderzoek, of voor een lezing of workshop.

Vervolgens bezoeken onze ervaren en onafhankelijke adviseurs het evenement en wordt er een helder en overzichtelijk onderzoeksrapport opgesteld.

In onderstaande projectenoverzichten zijn
onderzoeken vermeld

productinformatie