DIENSTEN EN PRODUCTEN

 

 

 © 2003-2008
Stichting Milieunet

 Een overzicht van onze diensten en producten

Milieuonderzoek op maat: quick-scan en milieu-audits

Advies aan gemeenten over duurzame evenementen, milieubeleidsontwikkeling, milieuzorgsysteem, milieubeleidsverklaring (MBV),
milieubeleidsplan (MBP) of milieuactieplan (MAP)

Trajectbegeleiding, bijvoorbeeld bij invoering van Eco-glazen

Financieringsopties, zoals subsidiemogelijkheden voor milieuzorg op evenementen

Lezingen, presentaties en gastcolleges op hogescholen

Promotie en publiciteit: opzetten communicatieplan, productie duurzaam communicatie- en promotiemateriaal

Milieuvriendelijke en/of duurzame productinformatie

Download hieronder onze projectenoverzichten


advies